Posttraumatische stressstoornis


(PTSS)Posttraumatische stressstoornis


PTSS is een angststoornis die ontstaat na het ervaren van een levensbedreigende of een andere traumatische situatie. De emoties, die dan opspelen, zijn met name intense angst, innige afkeer, ontsteltenis, verwarring en hulpeloosheid. Je hebt bijvoorbeeld een brand, een ernstig auto-ongeluk, een overval of een verkrachting, enz. meegemaakt.
Je hebt regelmatig dromen of flashbacks, waarin je de gebeurtenis opnieuw beleeft. Je reageert heftig op verhalen of beelden van vergelijkbare situaties.


De gevolgen


De symptomen van een PTSS kunnen jarenlang bestaan, vooral als behandeling uitblijft.


Ook gaat de stoornis geregeld gepaard met een alcohol- of drugsverslaving en diverse gezondheidsproblemen.

De verslavingen dienen om de angst te dempen. Meestal nemen daardoor je problemen juist toe.


Als je een PTSS hebt, ben je overgevoelig voor lichamelijke reacties en spanningverschijnselen. Je kunt daar dan heftig en

in overdreven mate op reageren.


Doordat beelden en gedachten zich maar blijven opdringen, vervormt je kijk op de wereld. In de meeste gevallen krijgt depressiviteit de overhand en start een vicieuze cirkel.

De volgende gevoelens en opvattingen beheersen vooral je denken:


  • Schuldgevoel. Ik heb dit zelf over mij afgeroepen.
  • Schaamte. Ik ben voorgoed beschadigd.
  • Onveiligheid. Er kan altijd van alles gebeuren.
  • Machteloosheid. Ik ben er aan overgeleverd en dat is een feit.
  • Woede. Ik ga mij wreken.
  • Wantrouwen. Ik kan niemand vertrouwen.
  • Hulpeloosheid. Ik sta er alleen voor.
  • Zinloosheid. Ik zie de zin van het bestaan niet meer.

Die cirkel kun je door middel van vakkundige hulp doorbreken.


Het overwinnen van een PTSS


De behandelmogelijkheden voor mensen met een PTSS hebben de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt.


Gelukkig weten steeds meer mensen met een PTSS de juiste hulp te vinden en kunnen zij doelgericht bevrijd worden uit de vicieuze cirkel, waarin zij verkeren. Aan deze mensen kan weer een toekomst geboden worden.


In de diverse behandelingen spelen de volgende punten een rol:


Versterk je motivatie

Werken aan je angst(en) is een zeer moeilijke opgave. Om te herstellen moet je de ellendige gebeurtenissen, die je hebt meegemaakt, in detail in herinnering oproepen.


Ondanks dat dit in een veilige omgeving gebeurt, zal de angst weer als heftig worden ervaren. Door je motivatie ben je in staat dit traject te doorlopen.


Neem je gedachten waar

Door afstand van je 'gedachten' te nemen, groeit de mogelijkheid om PTSS te overwinnen. Vaak geven die gedachten een ingekleurd beeld van de werkelijkheid weer. Je leert nu deze gedachten te accepteren en ze de waarde te geven die ze écht inhouden.


Ga je negatieve gedachten na

In de loop van de tijd heb je een heleboel negatieve overtuigingen over je herinneringen, jezelf en de wereld ontwikkeld. Die versterken je angst rond je herinneringen aan gebeurtenissen en nemen de levenslust weg.


Je angst toelaten

Een PTSS bestaat voornamelijk uit angst voor je eigen emoties en de lichamelijke reacties die daar bijhoren. Het is belangrijk om dit te weten.


Als je probeert je angst uit te bannen of te vermijden bereik je dat die angst juist gaat toenemen. Laat je de angst bewust toe, dan gaat de angst geleidelijk afzwakken, de intensiteit neemt voelbaar af. De angst wordt weer een voorbijgaand verschijnsel, zoals de natuur het bedoeld heeft.


Pak je belemmerende overtuiging aan

De vervelende gebeurtenis is wel iets uit het verleden. Het heeft toen plaatsgevonden en niet nu. Je bent nu niet meer in gevaar.


Wees open

Praat veel over de gebeurtenis, die je in haar ban houdt.


Kleur je beeld anders in

Angst oproepende beelden kunnen je behoorlijk in hun greep houden en je daardoor een machteloos gevoel geven.

Dat machteloze gevoel kun je kwijtraken door de beelden in je hoofd bewust te gaan veranderen.


Angsthiërarchie

Een angsthiërarchie is een opsplitsing van je angst in verschillende onderdelen. Die onderdelen zet je op volgorde van de intensiteit, die je erbij ervaart.


De beelden van de angsthiërarchie zijn plaatjes, die je niet echt kwaad kunnen doen. Je leert op deze wijze dat al je angsten, waar ze ook uit voortkomen, in je hoofd levend worden gehouden. Daar moet je dus iets mee gaan doen.

Zie de pagina met zelfhulpoefening.


Terugkeer naar de locatie

Door terug te gaan naar de plek waar het in het verleden is gebeurd, wordt je geconfronteerd met de werkelijkheid.

De situatie krijgt daardoor een andere inhoud.


Blokkeer je vluchtroute

Drugs en alcohol houden je trauma in stand. Zij dempen slechts tijdelijk je angstgevoelens. Vaak heb je een ritueel ontwikkeld, waarmee je je angst zou kunnen ontlopen.


In werkelijkheid klopt daar niets van. Je kunt dat ritueel daarom maar beter opgeven en de werkelijkheid onder ogen zien.


Klopt je overtuiging wel?

Iedere angststoornis is gebaseerd op een 'onjuiste' overtuiging. Maak een lijst van de overtuigingen die je hebt met betrekking op je PTSS. Het gaat dan om je (emotionele) innerlijke gedachtewereld.


Bedenk later, en niet eerder, of die overtuigingen rationeel en waarheidsgetrouw zijn.


Wat te doen?


Al lezend heb je kunnen ervaren dat een PTSS een serieuze angststoornis is en die zeer ingrijpend voor je functioneren is.


Het beste advies om van deze angststoornis af te komen, is om professionele hulp in te schakelen. Je kan zo op een verantwoorde wijze de angststoornis aanpakken en verminderen. Succes!


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: