DwangstoornisDwangstoornis


Als je een dwangstoornis hebt, raak je van streek van gedachten of beelden die steeds terugkeren (dwanggedachten of obsessies).


Je voelt een overweldigende drang om bepaalde dingen te doen die deze gedachten neutraliseren, zoals vaak achter elkaar je handen wassen, steeds opnieuw controleren op de deur wel op slot zit, enz. Dit alles kan uiteindelijk leiden tot een depressie.


Obsessief-compulsieve stoornis


Een dwangstoornis wordt ook wel een obsessief-compulsieve stoornis (OCD) genoemd. Een obsessief-compulsieve stoornis kan je leven behoorlijk ontwrichten en is niet alleen voor jezelf een beproeving, maar ook voor je omgeving.


Obsessies


Obsessies zijn herhaaldelijk terugkerende beelden, impulsen of gedachten die zich aan je opdringen. Je irriteert je eraan en toch kun je je er niet van losmaken. Veelvoorkomende obsessies zijn bijvoorbeeld:


 • Twijfel of je iets wel hebt afgesloten.
 • Bang voor besmetting.
 • Perverse seksuele fantasieën.
 • Gedachten om iemand pijn te doen.
 • Gedachten om je op een 'vreemde' manier te gedragen.

Dwangmatig handelen


Dwangmatige handelingen (compulsies) zijn herhaalde handelingen die je uitvoert om een bepaalde angst te doen minderen. Je baalt ervan en toch moet je ze uitvoeren. Veel voorkomende dwangmatige handelingen zijn bijvoorbeeld:


 • Frequent je handen wassen.
 • Frequent schoonmaken i.v.m. besmettingsgevaar.
 • Almaar gaan tellen van allerhande zaken.
 • Voorwerpen gaan schikken op een vaste manier. Vaak wordt dit eindeloos herhaald.
 • Sterk vasthouden aan zelfbedachte rituelen.
 • Een ongecontroleerde verzamelwoede.
 • Onophoudelijk controleren.

Ontwikkeling en herkenning


Een dwangstoornis ontwikkelt zich vaak laat in de puberteit of op jong volwassen leeftijd. De symptomen van een dwangstoornis kunnen toenemen door stress.


Mensen met een dwangstoornis beoordelen hun dwanggedachten veelal op een bepaalde manier. Ze hebben overtuigingen die niet kloppen met de werkelijkheid en deze irreële overtuigingen versterken enkel de dwanggedachten.

Voorbeelden van die onjuiste overtuigingen zijn:


 1. Ik moet perfect zijn. Het is ondraaglijk als het niet precies zo loopt als jij denkt dat het zou moeten.
 2. Dit is helemaal mijn verantwoordelijkheid. Ik ben verantwoordelijk en moet zorgen dat er niets ergs gaat gebeuren. Ik moet zorgen dat ik de controle houd.
 3. Ik heb zekerheid nodig. Onzekerheid betekent dat ik geen controle heb.

Hoe overwin ik mijn dwangstoornis?


Omschrijf je angsten

Het is nuttig om eerst een lijstje van je dwanggedachten te maken. Schrijf vervolgens op welke voorspellingen je aan je dwanggedachten koppelt. Het is belangrijk om te weten hoe je dwangstoornis eruit ziet en welke invloed hij heeft op je leven.


Word je bewust van je dwanghandelingen

Je dwanghandelingen hebben de functie om je angst(en) te dempen. Vaak is dat effect slechts zeer tijdelijk en het probleem blijft bestaan.


Noteer welke handelingen jij verricht om je angst(en) te dempen. Doe dit zo gedetailleerd mogelijk. Op die manier krijg je een duidelijk inzicht waarom en hoe je de handelingen verricht en welk effect ze hebben.


Versterk je motivatie

De verandering(en) in je gedrag, die je wilt aanbrengen, zullen zorgen voor spanningen en angst. Die confrontatie moet je gemotiveerd aangaan. Het vooruitzicht om bevrijdt te zijn van de dwangstoornis en je leven in alle vrijheid te kunnen leven moet je helpen en motiveren om door te zetten.


Dwanggedachten begrijpen

Iedere poging om je dwanggedachten te onderdrukken geeft ze alleen maar meer macht. Een belangrijk aspect van een dwangstoornis is het door elkaar halen van denken en doen.

Het is daarom belangrijk dat je beseft dat je gedachten de werkelijkheid niet zijn of veranderen.


Angsthiërarchie maken

Maak een angstscore (tussen 0 en 10) voor de angst die je ervaart. Richt je op datgene wat de kern van de dwangstoornis vormt. Zorg ervoor dat je hier een helder beeld van hebt voordat je angsten een cijfer geeft.


Rationaliseren

Ga eens na hoe rationeel je angsten zijn. Wat zou er gebeuren als je je dwanggedachten zou accepteren? Als je niet langer door dwanghandelingen je angsten probeert te neutraliseren?

Met het beantwoorden ben je alweer een stap verder.


Visualiseren

Voor je echt de confrontatie met je angst(en) aangaat is het goed om die situatie eerst te visualiseren. Je ondergaat nu op een minder ingrijpende wijze de confrontatie en je hebt het gevoel de controle volledig in de hand te hebben.


Nu de realiteit

Als het visualiseren goed voor je heeft gewerkt, neem je de volgende stap en ga je in het echt de confrontatie met je angst(en) aan. Maak geen gebruik van je 'dwangritueel',

maar vertrouw op jezelf. Je zult versteld staan van jezelf.


De langetermijnstrategie

Houd er rekening mee dat je zo nu en dan te maken krijgt met een terugval. De symptomen van dwang zullen eerder terugkomen als je gestrest of depressief bent. Houd de basisprincipes in je achterhoofd: confrontatie, acceptatie en afstand nemen van je dwang.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: